Visayas Safari 2017/2018 with „Goya/Royo“
Negros - Bohol - Cebu
Trip No

Dep Sipalay, Negros

Arrival Moalboal, Cebu

1 18. Oct 17 23. Oct 17
3 03. Nov 17 08. Nov 17
5 19. Nov 17 24. Nov 17
7 05. Dec 17 10. Dec 17
9 24. Dec 17 29. Dec 17
11 11. Jan 18 16. Jan 18
13 27. Jan 18 01. Feb 18
15 12. Feb 18 17. Feb 18
17 28. Feb 18 05. Mrz 18
19 16. Mrz 18 21. Mrz 18
21 01. Apr 18 06. Apr 18
23 17. Apr 18 22. Apr 18
25 03. Mai 18 08. Mai 18
27 19. Mai 18 24. Mai 18
 
Cebu - Bohol - Negros
Trip No Dep Moalboal, Cebu Arrival Sipalay, Negros
2 26. Oct 17 31.Oct 17
4 11. Nov 17 16. Nov 17
6 27. Nov 17 02. Dec 17
8 13. Dec 17 18. Dec 17
10 02. Jan 18 07. Jan 18
12 19. Jan 18 24. Jan 18
14 04. Feb 18 09. Feb 18
16 20. Feb 18 25. Feb 18
18 08. Mrz 18 13. Mrz 18
20 24. Mrz 18 29. Mrz 18
22 09. Apr 18 14. Apr 18
24 25. Apr 18 30. Apr 18
26 11. Mai 18 16. Mai 18
28 27. Mai 18 01. Jun 18
 
Safari 2018 with „Goya/Royo“ - Cagayan Tour
Trip No Dep Sipalay Arrival Sipalay
1 15. Jan 18 20. Jan 18
2 20. Jan 18 26. Jan 18
3 26. Jan 18 01. Feb 18
4 01. Feb 18 07. Feb 18
5 07. Feb 18 13. Feb 18
6 13. Feb 18 19. Feb 18
7 19. Feb 18 25. Feb 18
8 25. Feb 18 03. Mrz 18
9 03. Mrz 18 09. Mrz 18
10 09. Mrz 18 15. Mrz 18
11 15. Mrz 18 21. Mrz 18
12 21. Mrz 18 27. Mrz 18
13 27. Mrz 18 02. Apr 18
14 02. Apr 18 08. Apr 18
15 08. Apr 18 14. Apr 18
16 14. Apr 18 20. Apr 18
17 20. Apr 18 26. Apr 18
18 26. Apr 18 02. Mai 18
19 02. Mai 18 08. Mai 18
20 08. Mai 18 14. Mai 18
21 14. Mai 18 20. Mai 18
22 20. Mai 18 26. Mai 18
23 26. Mai 18 01. Jun 18
 
Visayas Safari 2017/2018 with „Goya/Royo“
Negros - Bohol - Cebu
Trip No

Dep Sipalay, Negros

Arrival Moalboal, Cebu

1 22.10.2018 27.10.2018
3 07.11.2018 12.11.2018
5 23.11.2018 28.11.2018
7 09.12.2018 14.12.2018
9 24.12.2018 29.12.2018
11 10.01.2019 15.01.2019
13 26.01.2019 31.01.2019
15 11.02.2019 16.02.2019
17 27.02.2019 04.03.2019
19 15.03.2019 20.03.2019
21 31.03.2019 05.04.2019
23 16.04.2019 21.04.2019
25 02.05.2019 07.05.2019
27 18.05.2019 23.05.2019
 
Cebu - Bohol - Negros
Trip No

Dep Moalboal, Cebu

Arrival Sipalay, Negros

2 30.10.2018 04.11.2018
4 15.11.2018 20.11.2018
6 01.12.2018 06.12.2018
8 17.12.2018 22.12.2018
10 02.01.2019 07.01.2019
12 18.01.2019 23.01.2019
14 03.02.2019 08.02.2019
16 19.02.2019 24.02.2019
18 07.03.2019 12.03.2019
20 23.03.2019 28.03.2019
22 08.04.2019 13.04.2019
24 24.04.2019 29.04.2019
26 10.05.2019 15.05.2019
28 26.05.2019 31.05.2019
 
Safari 2019 with „Goya/Royo“ - Cagayan Tour
Trip No Dep Sipalay Arrival Sipalay
1 08.02.2019 14.02.2019
2 14.02.2019 20.02.2019
3 26.02.2019 04.03.2019
4 04.03.2019 10.03.2019
5 10.03.2019 16.03.2019
6 16.03.2019 22.03.2019
7 28.03.2019 03.04.2019
8 03.04.2019 09.04.2019
9 15.04.2019 21.04.2019
10 27.04.2019 03.05.2019
11 09.05.2019 15.05.2019
12 21.05.2019 27.05.2019
13 27.05.2019 02.06.2019